Prototype

Prototype

Een prototype lijkt al veel meer dan een Proof-of-Concept op het uiteindelijke product, omdat architectuur en keuze van strategische componenten al relatief vast liggen. Het prototype is ontworpen aan de hand van het “pakket van eisen”, wat in de idee fase of Proof-of-Concept fase gedefinieerd is. Een prototype kan al of niet in de gewenste vormfactor / behuizing uitgevoerd worden, afhankelijk van het doel van het prototype. In deze fase is een laatste controle op beschikbaarheid van alle gekozen componenten nodig als voorbereiding op de maakbaarheid.

Deze fase in het ontwikkeltraject is het uitgangspunt in de aanloop naar een serieproductie van het product en kan meerdere designslagen omvatten. In de samenstelling met bijvoorbeeld een behuizing en elektronica moeten vaak nog kleine aanpassingen gedaan worden om het tot een geheel te smeden. Hier kunt u ook nog kiezen om een gelimiteerd product te accepteren om de time-to-market nog verder te verkorten.

Embedit Consultancy kan voor u het design en de prototypes verzorgen, eventueel in samenwerking met de partners in het kennis netwerk. In nauwe samenspraak met de klant wordt gewerkt naar een functioneel prototype en/of een kleine serie prototypen, zodat er in een parallel traject diverse testen gedaan kunnen worden en ook de firmware / software geschreven en geïmplementeerd kunnen worden.