Idee

Idee

Ideeën zijn de bron van innovatie voor uw markt, maar helaas halen veel ideeën het niet om uiteindelijk tot een succesvol product uit te groeien. Het traject van een idee naar een marktrijp product is complex en risicovol. Een grote factor voor succes is hoe uw idee wordt omgezet wordt in een “pakket van eisen”, waaraan het product moet voldoen voor een marktintroductie.

Het vertrekpunt naar een complex proces

Het toetsen van een idee naar haalbaarheid in kosten en baten van het verwachte product en de produceerbaarheid ervan is in dit stadium erg belangrijk. Het idee is immers het vertrekpunt naar een complex proces van ontwikkeling, productie en verkoop. Een verkeerde keuze aan het begin kan grote gevolgen hebben aan het eind, bijvoorbeeld een onverkoopbaar product.

Ervaring & betrokkenheid

Embedit consultancy heeft door ervaring en betrokkenheid het levenslicht gezien van veel ideeën en uiteindelijke producten, die nu in volle productie en zeer succesvol in de markt gezet zijn.