Productie

Productie

Het produceren van een product is een complexe aangelegenheid, waar kwaliteit, kosten en verkrijgbaarheid continue een grote rol spelen. Door betrokkenheid en duidelijke communicatie en afstemming met een productiepartner kan men een optimaal resultaat bereiken. Embedit Consultancy werkt met verschillende partners, al naar gelang de regio en de expertise van de productiepartner. Door al vanuit de prototype fase van een product met de juiste productiepartners samen te werken, wordt in het design al geoptimaliseerd aan de hand van vastgestelde normen en parameters in de productiefaciliteit.

Door deze optimalisatie en afstemming bereikt Embedit Consultancy een hoge productie kwaliteit en lage kosten van uw product en door het grote netwerk van leveranciers een goede verkrijgbaarheid. In samenspraak wordt ook het Lifecycle management voor een groot deel overgedragen op de productiepartner. Bij noodzakelijke veranderingen aan de elektronica van het product kan Embedit Consultancy u behulpzaam zijn bij de implementatie ervan.